20
juni
2018
|
11:07
Europe/Amsterdam

FAKRO verliest lastercampagne tegen VELUX

FAKRO, de Poolse dakvensterconcurrent van VELUX, verliest een klacht die werd ingediend bij de Europese Commissie en die sinds 2012 werd gebruikt als basis van de lastercampagne tegen VELUX over bijna heel Europa.

De Europese Commissie verwierp de klacht die door het Poolse FAKRO in 2012 werd ingediend tegen VELUX. De woordvoerder van de Commissie, Ricardo Cardoso, bevestigde aan Poolse en internationale media dat de Commissie diepgaand onderzoek heeft gevoerd met betrekking tot de beschuldigingen jegens de Velux Group en dat het geen schendingen van de concurrentieregels door VELUX heeft vastgesteld.

"We hopen dat de regelgeving van de Europese Commissie een halt toeroept aan de lange lijst van klachten die FAKRO in de media en op conferenties jegens VELUX heeft geopperd. Rechtvaardig zijn ten opzichte van concurrenten is van essentieel belang voor ons en we hebben geen reden om ons gedrag aan te passen. We beschikken over een kwaliteitsproduct en over een hoogwaardige service. We hebben niets anders nodig dan eerlijke concurrentie in de markten waarop we actief zijn," zegt David Briggs, CEO van de Group.

FAKRO beschrijft het geval als een voorbeeld van de moeilijke concurrentiële omstandigheden waarmee bedrijven in Oost-Europa geconfronteerd worden bij het trachten te winnen van marktaandeel in oude EU-landen. FAKRO gebruikte klachten uit de rechtszaak en trok ermee naar de media en politici.

"Aangezien de Commissie de zaak onderzocht, hebben we beslist om er, uit respect voor het werk van de autoriteiten, geen commentaar over te geven. Maar het was onaangenaam te ervaren hoe ver een concurrent bereid was te gaan om VELUX te bekritiseren. Onze klanten vroegen ons ook wat onze reactie was op de beschuldigingen, en vele onder hen waren geschokt wanneer ze vernamen hoe ver FAKRO bereid was te gaan," zegt David Briggs.

Briggs verwijst naar waarschijnlijk het grootste geval van industriële spionage ooit in Denemarken, waarbij een hooggeplaatste VELUX-werknemer via een stroman contact opnam met FAKRO om de toegang te verkopen tot duizenden vertrouwelijke VELUX-documenten en geheime opnames van interne vergaderingen over klanten, producten, innovatie en strategie. FAKRO heeft aan Poolse media toegegeven dat het topmanagement van FAKRO verschillende keren samenzat met twee mensen uit het middenkader betreffende de potentiële aankoop van dit gestolen materiaal.

"Deze zaak toont duidelijk aan dat de visies van VELUX en FAKRO op eerlijke concurrentie zeer sterk verschillen. Ik hoop dat FAKRO de beslissing zal aanvaarden en verder zijn tijd zal steken in het concurrentie voeren op de markt in plaats van beschuldigingen te uiten en een lastercampagne te voeren", zegt David Briggs.

De Deense politie zet zijn onderzoek naar de industriële spionage ten nadele van VELUX verder.

FAKRO heeft eerder ook al klachten ingediend tegen VELUX bij mededingingsautoriteiten en in 2008 war er een politie-inval vroeg in de ochtend bij verschillende dochterondernemingen van de Velux Group. Ook dat onderzoek bracht geen tekenen van concurrentievervalsing door VELUX aan het licht.