Waver,
09
januari
2020
|
08:46
Europe/Amsterdam

Wat een slecht binnenklimaat doet met je gezondheid

Onderzoek toont aan hoe ongezonde woningen en scholen een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het leervermogen van kinderen

Een alarmerend aantal van 26 miljoen - of 1 op de 3 - kinderen in Europa leeft in ongezonde woningen, met gebreken zoals vocht of schimmel, lichttekort, geluidshinder en koude. Als ze aan alle vier factoren worden blootgesteld, lopen kinderen vier keer meer kans om te lijden onder een zwakke gezondheid en wordt hun leervermogen negatief beïnvloed.

Dit zijn enkele van de bevindingen van de Healthy Homes Barometer van 2019, de vijfde editie van het jaarlijkse onderzoek dat werd gelanceerd door de VELUX Group. Dit jaar lag de focus op één van de meest kwetsbare groepen van de samenleving: kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die in een ongezond binnenklimaat leven, aanzienlijk meer klachten hebben over eczeem, hoesten, piepende ademhaling, astma, allergieën en slechte gezondheid van de luchtwegen.

Dit kan een impact hebben de opvoeding van leerlingen, met een toenemend ziekteverzuim op school tot gevolg. Bovendien zijn er ok negatieve gevolgen voor de samenleving die verder gaan dan de gezondheid en het leervermogen van kinderen en die gevolgen hebben voor de economie. De productiviteit neemt af door verlies van werk want volwassenen zorgen voor hun zieke kinderen.

Belangrijkste bevindingen

  • 1 op de 3 Europese kinderen (26 miljoen in totaal) woont in ongezonde gebouwen
  • Kinderen die leven met vier risicofactoren (vocht of schimmel, lichttekort, geluidshinder en koude) hebben 4,2 keer meer kans op een slechte gezondheid
  • Europese kinderen kunnen tot bijna twee miljoen schooldagen per jaar missen als gevolg van gezondheidsproblemen door gebrekkige gebouwen
  • Een betere luchtkwaliteit kan ertoe leiden dat leerlingen tot 15% beter presteren (taakoplossing)

Educatieve impact
Kinderen worden niet alleen geconfronteerd met gezondheidsproblemen als gevolg van een slecht binnenklimaat, ook hun opvoeding lijdt eronder. Omstandigheden die gerelateerd zijn aan het leven in ongezonde woningen, zijn verantwoordelijk voor bijna twee miljoen gemiste schooldagen. Gemiddeld betekent dit ongeveer 2,5 gemiste schooldagen per ziek kind per jaar door ziekten die gerelateerd zijn aan een ongezond binnenklimaat.

"Ik geloof dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een omgeving die goed is voor hun gezondheid en welzijn. Om dit recht te waarborgen, moeten wij ervoor te zorgen dat de woningen waarin ze opgroeien en de scholen waarin ze studeren een goed binnenklimaat hebben ter ondersteuning van hun ontwikkeling," zegt David Briggs, CEO van de VELUX Group.

Gezondere woningen en scholen voor een gezondere economie
De ventilatie in scholen verbeteren en de blootstelling aan vocht of schimmel in Europese woningen verminderen zal niet alleen de gezondheid van kinderen ten goede komen, maar kan de Europese economie tegen 2060 ook een cumulatieve boost geven van EUR 300 miljard. Daarbovenop kunnen een beperktere blootstelling aan lawaai, meer toegang tot daglicht en een verbeterd binnenklimaat voor extra economische voordelen zorgen.

“Het koolstofarm maken van het Europese gebouwenbestand is van cruciaal belang voor het bereiken van onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat gebouwen voor onze kinderen veilige en gezonde plaatsen worden om in op te groeien. Uit de barometer van dit jaar blijkt dat de modernisering van onze gebouwen niet alleen economische voordelen oplevert door lagere energierekeningen, maar ook een aanzienlijke impuls geeft aan de Europese economie door gebreken aan gebouwen die schadelijk zijn voor de gezondheid van onze kinderen, op te lossen", zegt Morten Helveg Petersen, lid van het Europees Parlement (Renew Europe), vicevoorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) en winnaar van de MEP-awards 2018 in de categorie 'Energie'.

Boilerplate

Over de VELUX GroepDe VELUX Groep creëert al sinds meer dan 75 jaar betere leefomgevingen voor mensen over de hele wereld door via het dak het beste uit daglicht en frisse lucht te halen. Ons productprogramma omvat dakvensters en modulaire lichtstraten, decoratieve gordijnen, zonweringsproducten en rolluiken, evenals installatie en smart home oplossingen. Deze producten dragen bij tot een gezond en duurzaam binnenklimaat, waarin mensen werken, studeren, spelen en plezier maken. We zijn wereldwijd actief, met verkoop- en productieactiviteiten in meer dan 40 landen en om en bij de 11.500 werknemers. De VELUX Groep is eigendom van VKR Holding A/S, een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid dat volledig eigendom is van non-profit, liefdadigheidsstichtingen (DE VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2018 realiseerde VKR Holding een totale omzet van € 2,6 miljard, en doneerden DE VELUX FOUNDATIONS voor € 118 miljoen aan liefdadigheidsgeld. Meer informatie vindt u op www.velux.com.

Contactpersoon:

VELUX:
Yvette Roper
Media Relations Manager, VELUX Group
Mob: +45 30475942
yvette.roper@velux.com

Voorsteden en lage inkomens zijn nadelig
Niet alleen kinderen die in stadswoningen wonen, lopen het meeste risico. Ook in voorsteden stelt dit probleem zich, met eengezinswoningen die bijzonder kwetsbaar zijn voor de gezondheidseffecten van een slecht binnenklimaat. Dit is bijzonder zorgwekkend omdat de voorsteden van Europa aanzienlijk sneller groeien dan de steden, met een toename van de verstedelijking van 30% en een toename van de groei in de voorsteden van 47% in de periode 1961-2011. Bovendien lopen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meer kans op gezondheidsrisico's. Voor kinderen uit gezinnen met een inkomen in de laagste 20% van de inkomensschaal is de kans bijna 25% groter dat ze in gebrekkige woningen leven.

Over de Healthy Homes Barometer 2019
De Healthy Homes Barometer 2019 kijkt verder dan de vier muren van de woning en bestudeert de plaatsen waar onze kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen, met name scholen. Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om het binnenklimaat in de klaslokalen te verbeteren en er op die manier voor te zorgen dat kinderen het maximum uit hun opleiding halen.De Healthy Homes Barometer is een reeks pan-Europese enquêtes die bedoeld zijn om het verband tussen woningen en gezondheid te onderzoeken. De eerste editie van de Healthy Homes Barometer werd gepubliceerd in 2015.

Dit is de vijfde editie die door de VELUX Group werd gepubliceerd. De barometer van dit jaar werd samengesteld op basis van een nieuwe analyse van het materiaal in de EU SILC- en EUROSTAT-databases. Deze analyse werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut RAND Europe, een organisatie voor beleidsonderzoek zonder winstoogmerk. Al het onderzoek van RAND Europe werd door vakgenoten geëvalueerd in overeenstemming met de kwaliteitsnormen van RAND. Dit is een werk van algemeen nut en mag niet worden beschouwd als een commerciële goedkeuring.

Download de Healthy Homes Barometer 2019Download het rapport van RAND Europe