31
mei
2017
|
09:07
Europe/Amsterdam

Nieuwe studie: alarmerend verband tussen gebrekkige huisvesting en slechte gezondheid

Gezonde huizen? Eén op zes Europeanen woont in een 'ongezond' gebouw; de kans op ziekte stijgt hierdoor met 66%. Verwarmen of eten? Eén op tien Europeanen kampt met energiearmoede en heeft hierdoor twee keer zoveel kans op een slechte gezondheid.

De VELUX Groep brengt vandaag de nieuwste Healthy Homes Barometer - editie 2017 uit in het kader van een evenement dat gewijd is aan gezonde gebouwen en dat wordt georganiseerd in het Europees Parlement in Brussel. De studie, die dit jaar werd ontwikkeld in samenwerking met Ecofys, Fraunhofer IBP, en Copenhagen Economics, gaat na welk effect huisvesting heeft op de gezondheid van mensen binnen Europa, en bekijkt daarbij ook de daarmee gepaard gaande kosten voor de samenleving en de manieren waarop het probleem kan worden aangepakt.

Europeanen die in een 'ongezond' (lees: een vochtig of beschimmeld) gebouw wonen, hebben in vergelijking met andere mensen anderhalve keer (66%) meer kans op een slechte gezondheid en 40% meer kans op astma. Intussen hebben Europeanen die kampen met energiearmoede (dit betekent dat ze hun huis in de winter niet aangenaam warm kunnen houden) twee keer zoveel kans op een slechte gezondheid en bijna drie keer zoveel kans op vochtigheid in hun huis.

In België zijn de cijfers even verontrustend. Eén Belg op acht woont in een ongezond gebouw. Inwoners van een gebouw in slechte staat zijn bijna twee keer meer gevoelig voor gezondheidsproblemen die in direct verband staan met het pand waarin ze wonen. De kans dat zij te maken krijgen met astma ligt 40 % hoger dan voor andere Belgen.

Niet enkel natuurlijke personen ondervinden de financiële gevolgen van ongezonde gebouwen. Europese overheden en samenlevingen geven jaarlijks in totaal een verbluffende 82 miljard euro uit aan de (directe en indirecte) kosten van slechts twee van de vele ziektes die in verband worden gebracht met vochtige leefomgevingen: astma en chronische longaandoeningen.

"We voelen zelf aan dat ongezonde leefomgevingen niet goed zijn voor onze gezondheid", vertelt Michael Rasmussen, SVP Brand bij de VELUX Groep. "Deze studie toont aan in welke mate Europeanen negatieve gevolgen ondervinden van hun huis en toont ook het onthutsende financiële kostenplaatje voor de samenleving indien er niets wordt gedaan aan het verouderende Europese woningenbestand."

Eén oplossing bestaat erin de bestaande gebouwen in Europa te vernieuwen en om te vormen tot energiezuinige en gezonde gebouwen. Dit zou niet alleen de gezondheid ten goede komen, de maatschappelijke kosten verminderen en de CO2-uitstoot verlagen, maar zou ook een broodnodige katalysator zijn voor Europese economieën. De Healthy Homes Barometer 2017 onderzoekt verder hoeveel privékapitaal beschikbaar is voor renovaties binnen de lidstaten van de EU – 30 biljoen euro – en wat er moet gebeuren om een deel van dat kapitaal vrij te maken om te kunnen investeren in renovatie.

Dit zijn slechts een paar van de opvallende vaststellingen uit het verslag van dit jaar. Voor het eerst wordt dankzij de analyse op basis van gegevens van de Eurostat-databank van de Europese Commissie nieuw bewijs geleverd voor het verband tussen huisvesting en gezondheid.

"Deze studie illustreert de enorme impact die gebouwen hebben op de gezondheid van de mens, op sociale integratie, op de kwaliteit van de lucht en het klimaat", zegt Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Energie-unie bij de Europese Commissie. "Wanneer ruim één derde van de CO2 wordt uitgestoten door gebouwen, wanneer één op tien Europeanen onder energiearmoede te lijden heeft en één op zes in een ongezond huis woont, dan is het duidelijk dat verandering 'thuis' moet beginnen."