Waver,
01
september
2020
|
08:00
Europe/Amsterdam

VELUX werkt samen met WWF om CO₂ Neutraal te worden

De VELUX Groep gaat samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar toekomstige CO₂-uitstoot verminderen en haar historische CO₂-voetafdruk rechtzetten. Door bossen te beschermen en te herstellen wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO₂, die sinds de oprichtin

De VELUX Groep lanceerde op 1 September 2020 vandaag haar verbintenis om tegen haar 100-jarig bestaan in 2041, Levenslang CO Neutraal te zijn. Met deze verbintenis zet s werelds grootste dakramenfabrikant haar gehele historische CO-voetafdruk[1] van 5,6 miljoen ton (scope 1 en 2 [2]) recht, die is uitgestoten sinds de oprichting in 1941 – via bosprojecten onder leiding van het WWF. Met het oog op de toekomst, verbindt de VELUX Groep zich ook aan het drastisch verminderen van de CO-uitstoot van haar organisatie en waardeketen (scope 1, 2 en 3 [3]). Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C.

Levenslang CO Neutraal
Levenslang CO Neutraal is een baanbrekende nieuwe verbintenis geïnitieerd door de VELUX Groep en ontwikkeld in samenwerking met WWF International om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de CO-uitstoot van het bedrijf in het verleden en in de toekomst. Deze innovatieve verbintenis zet VELUX haar historische CO-voetafdruk recht en zorgt voor het wereldwijde behoud van natuurlijke bossen en wildlife, voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Christian Fosseur, Managing Director van VELUX België vertelt: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen; daarom hebben we Levenslang CO Neutraal ontwikkeld. Het is een innovative verbintenis waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO-uitstoot recht te zetten tegen 2041. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook Levenslang CO Neutraal te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren.

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen
De VELUX Groep investeert hiervoor in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie – wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt – te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.

In Oeganda ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen door middel van een breed scala aan maatregelen. Het project zal ook bomen laten groeien in bospercelen, andere boslandbouwsystemen- en plantages buiten beschermde gebieden. Om zo te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op natuurlijke bossen te verminderen. Het project in Myanmar draagt bij aan het behoud van de unieke biodiversiteit en het boslandschap in de Tanintharyiregio in Myanmar, in nauwe samenwerking met en ten voordele van de lokale gemeenschappen.

Marco Lambertini, Director General bij WWF International: “Nu de gevolgen van de klimaat- en natuurcrisissen steeds duidelijker worden, is er dringend behoefte aan ambitie en actie om een veerkrachtigere en duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen. Het Lifetime Carbon Neutral-engagement van de VELUX Groep is een belangrijke stap voor anderen om te volgen.”

“Het aangaan van een verbintenis die is afgestemd op een wereld met een temperatuursstijging van 1,5°C en tegelijkertijd belangrijke boslandschappen en de biodiversiteit beschermt - en de cruciale diensten die zij leveren aan gemeenschappen en de economie - is in overeenstemming met een klimaatverantwoorde en natuurvriendelijke toekomst die als basis zal dienen voor het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Samen hopen we dat andere organisaties zich zullen laten inspireren door VELUX Levenslang CO Neutraal en de lat voor bedrijfsklimaat- en natuuractie wereldwijd hoger zullen leggen."

Om de Duurzaamheidsstrategie 2030 van VELUX Groep te behalen is via het Science Based Targets Initiative[4] een op wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling vastgesteld. Om de transitie te realiseren versnelt de VELUX Groep de energie-efficiëntie op haar productielocaties. Verder schakelt het bedrijf over op hernieuwbare energie, wordt er alleen nog 100% hernieuwbare elektriciteit ingekocht en wordt de manier van specificeren en materiaalinkoop aanzienlijk aangepast.

Kijk voor meer informatie over Levenslang CO Neutraal en de bosbeschermingsprojecten die de kern vormen van de samenwerking met WWF op: www.velux.be/nl/velux-belgie/levenslang-co2-neutraal.

Neem voor meer informatie contact op met Ketchum Brussels:
Johannes Huysmans: johannes.huysmans@ketchum.com | +32 474 45 67 91
Eva Larsimont: eva.larsimont@ketchum.com | +32 498 47 07 93

Boilerplate

Over de VELUX Groep
Al bijna 80 jaar creëert de VELUX Groep wereldwijd een betere leefomgeving voor mensen door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse lucht door het dak. Ons productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, dakkapellen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast bestaat ons assortiment uit vele typen raamdecoratie, zonwering, rolluiken, installatieoplossingen en intelligente bedieningssystemen. Al deze producten helpen bij het creëren van een gezond en duurzaam binnenklimaat om in te werken, wonen, leren of recreëren. Hieraan werken we wereldwijd met ongeveer 11.500 medewerkers in verkoop- en productiemaatschappijen in meer dan 40 landen. VELUX België is een volledig autonome dochteronderneming van de VELUX Groep, die onderdeel is van de VKR Holding A/S, een naamloze vennootschap volledig in handen van non-profit stichtingen (de VELUX FOUNDATIONS) en familie. In 2019 had de VKR Holding een totale omzet van 2,9 miljard euro en de VELUX FOUNDATIONS keerden voor 178 miljoen euro uit aan liefdadigheidsdonaties. Kijk voor meer informatie op: www.velux.be/nl, bezoek https://nieuws.velux.be/ voor het laatste nieuws; volg ons op Twitter @VELUX

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie met meer dan 30 miljoen volgers en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is om de achteruitgang van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen in harmonie met de natuur leven, door de biologische diversiteit van de wereld te behouden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en door de vermindering van vervuiling en verkwistende consumptie te bevorderen. Bezoek panda.org/news voor het laatste nieuws en mediabronnen; volg ons op Twitter @WWF_media